การแจกหน้ากากอนามัยผ้าที่ได้ช่วยกันตัดเย็บ ให้แก่เหล่าประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองรี

การช่วยเหลือกรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา (COVID-19) ในเขตเทศบาลตำบลหนองรี
21 เมษายน 2020
โครงการให้ความรู้ประชาชนจัดทำแอลกอฮอล์เจล
17 มีนาคม 2020

ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองรี พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการ พนักงานเทศบาล ได้ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัยผ้าที่ได้ช่วยกันตัดเย็บ ให้แก่เหล่าประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองรี จำนวน 5 ชุมชน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019