โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลีนิคมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓