โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กิจกรรมการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

กิจกรรมการเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
28 มีนาคม 2021
รอง ผวจ. กาญจนบุรี เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท. ผู้ปฏิบัติงานด่านป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
30 ธันวาคม 2020