โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓