ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว

 

วิถีความเป็นอยู่ของชุมชนไทยทรงดำ

สถานที่ตั้

ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี โดยนายมี  สระทองยุ้ง เป็นปราชญ์ชาวบ้านในการการดำเนินการทางวัฒนธรรมไทยทรงดำ

ประวัติความเป็นมา

ดั้งเดิมนั้นมีการย้ายถิ่นฐานมาจากอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมมาตั้งหลักปักฐานที่ตำบลหนองรี โดยเรียกว่าชุมชนลำตะเพิน และมีการสืบสานประเพณีต่อๆกันมา เช่น การเสนเรือน ปาตตง  จึงขอเชิญประชาชน ร่วมสืบสานประเพณีวิถีชีวิตชุมชนไทยทรงดำ

 

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่หมู่ที่ 7  ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติความเป็นมา

เป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราช   ดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทำเกษตร แนวใหม่ แบบพึ่งพาตนเองโดยการบริหารจัดการที่ดิน และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นรูปแบบ การเกษตรที่เหมาะสมกับเกษตรกรที่แม้ยากจน มีที่ดินและทุนน้อย ก็สามารถนำไปปฏิบัติและพัฒนารูปแบบ การดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขได้ผลจริง โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง กศน.ตำบลหนองรีและอบต.หนองรี เทศบาลตำบลหนองรี

 

อ่างเก็บน้ำลำอีซูหนองรี

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านลำอีซู ตำบลหนองรี  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติความเป็นมา

เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เงียบสงบ โดดเด่นด้วยภูเขา ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางอ่างเก็บน้ำ ที่ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภค และทำการเกษตร บนเนื้อที่กว่า 10,000 ไร่

 

สินค้า OTOP “มีดเบอร์ 3”

 

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 219/1-2 หมู่ที่ 2  ตำบลหนองรี  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

 ประวัติความเป็นมา

เป็นสินค้าที่ทำมาจากการตีจากเหล็กและความร้อนจากไฟเตาเผา ซึ่งเป็นเจ้าแรกในตำบลหนองรี โดยแยกมาจากสาขาอำเภอสระยายโสม ซึ่งเรียกว่า มีดเบอร์ 1 สาขาที่อำเภออู่ทอง เรียกว่า มีดเบอร์ 2 ส่วนในตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย เรียกว่า มีดเบอร์ 3